Fotografie

29.07.2013 19:37

Fotografie je proces získávání a uchování obrazu pomocí zachycení světla objektivy na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Jedná se o praktickou lidskou činnost, při které je tento proces uskutečňován. Slovo fotografie pochází z řeckých slov „světlo“ a „štětec“, nebo-li kreslení světlem.

Fotoaparát - nejčastěji se používá pro pořízení fotografie.

Médium pro zachycení a uchování obrazu:

  • analogově: film
  • digitálně: paměťová karta, disk, ...

Základy fotografie:

Při expozici fotografie jsou důležitá následující kritéria (viz. wikipedia):