O místnosti

Tato místnost je součástí chatu serveru lide.cz a je určena pro všechny, kdo mají rádi digitální i klasickou fotografii. Lze se zde setkat s různými lidmi a popovídat si s nimi o metodách fotografování, kompozici obrazu, zpracování fotografií, případně o fotografické technice a to jak té nejnovější digitální, tak i klasické, která zahrnuje i fotografickou techniku z počátku minulého století a kterou používají někteří ze stálých návštěvníků této místnosti. Začátečníci zde mohou konzultovat své první kroky a jejich další směřování, případně si domluvit setkání a konzultace se zkušenějšími fotografy. Lidé vyskytující se v této místnosti pořádají různé fotografické akce a setkání, kde si vzájemně vyměňují zkušenosti a kde se lze s nimi setkat.

Fotografie a fotografování

Fotografie

29.07.2013 19:37
Fotografie je proces získávání a uchování obrazu pomocí zachycení světla objektivy na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Jedná se o praktickou lidskou činnost, při které je tento proces uskutečňován. Slovo fotografie pochází z řeckých slov „světlo“ a „štětec“, nebo-li kreslení...